LG, Rekabet Kurulu’na sözlü savunmasını gerçekleştirdi

Rekabet Kurumu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan, söz konusu şirketler hakkında yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturma kapsamında taraflar hakkında elde edilen delil ve savunmaların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek, “LG’nin ve SVS’nin yeniden satış fiyatı tespiti suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri, bu çerçevede LG ve SVS hakkında 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.” ifadesini kullandı.

Söz konusu şirketlerin eylemlerinin “İlgili kanun hükmü ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirildiğine dikkati çeken temsilci, şunları kaydetti:

“Buna göre ilk olarak, LG’nin ihlal teşkil eden eyleminin ceza yönetmeliğinin 3. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ‘diğer ihlal’ teşkil ettiği, ceza yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, temel para cezası oranının LG’nin gayri safi gelirinin yüzde 0,5’i ile yüzde 3’ü arasında belirlenebileceği, ihlal süresinin bir yıldan kısa olması nedeniyle ceza yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca artırım yapılmasına yer olmadığı, ceza yönetmeliğinin 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Kurulun LG hakkındaki 7 Kasım 2016 tarih ve 16-37/628-279 sayılı kararına istinaden, tekerrür nedeniyle idari para cezasında yarısından bir katına kadar artırım yapılabileceği, yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında herhangi bir indirim unsuru bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.”

Temsilci, SVS’nin ihlal teşkil eden eyleminin ceza yönetmeliğinin 3. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca “diğer ihlal” teşkil ettiğini bildirerek, “Ceza yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, temel para cezası oranının SVS’nin gayri safi gelirinin yüzde 0,5’i ile yüzde 3’ü arasında belirlenebileceği, ihlal teşkil eden eylemin süresinin bir yıldan uzun beş yıldan kısa olması nedeniyle ceza yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca temel para cezasının yarısı oranında artırılabileceği, yönetmeliğin 6. ve 7. maddeleri uyarınca uygulanacak herhangi bir artırım veya indirim unsurunun bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.” diye konuştu.

Daha sonra sözlü savunmalarını gerçekleştiren şirket temsilcileri, kanuna aykırı herhangi bir faaliyetlerinin olmadığını ve somut olayda herhangi bir ihlal bulunmadığını savunarak, delillerini Kurula sundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx